Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
Adventure in the Heart of Wales Antur yng Nghalon Cymru
   

Elenydd Hostels Wales

   

WELCOME to the Elenydd Wilderness Hostels - Dolgoch & Ty'n Cornel are situated in the wild and stunningly beautiful Cambrian Mountains of mid Wales, between Llanwrtyd Wells and Tregaron. The Elenydd stretches north to the Elan Valley, south to the Doethie Valley, east to Drygarn Fawr and west to Cors Caron Nature Reserve.

A wonderful area for outdoor activities including walking, backpacking, cycling and horse riding. Both hostel venues are perfect for relaxing, bird watching, star gazing or simply escaping the pressures of modern living.

The hostels are isolated former farmhouses situated near old drovers' roads, offering dormitory accommodation, and have excellent self catering facilities. Campers are also welcome.

Ty'n Cornel hostel has a wonderful atmosphere with its open fire and extensive views. Dolgoch hostel will take you back to pre-electricity days with soft LED lights the only form of lighting and a large wood burner for heating.

 

 

Overnight Fees:

Adult
Low income
Student
Under 18
Camping

£ 12.00 per night
£ 9.00 per night
£ 9.00 per night
£ 9.00 per night
£ 8.00 per night per person


   


Croeso I hosteli'r Elenydd - Dolgoch a Ty'n Cornel wedi eu lleoli yng ngwylltiroedd godidog mynyddoedd Cambria yng nghanolbarth Cymru rhwng Llanwrtyd a Thregaron. Mae'r Elenydd yn ymestyn I'r gogledd o Gwm Elan, gyda Dyffryn Doethie I'r de, Drygarn Fawr I'r dwyrain a Chors Tregaron I'r gorllewin.

Mae'n ganolfan gwych ar gyfer gweithgareddau awyr agored: cerdded, beicio, marchogaeth, gwylio adar, serydda neu ymlacio a chymryd hoi o'ch bywyd prysur bob-dydd.

Hen ffermdai diarffordd yw'r ddau hostel, ger ffyrdd y porthmyn gynt . Tu mewn mae gwelyau bync mewn 3 ystafell ac adnoddau safonol ar gyfer paratoi eich bwyd. Mae croeso I wersyllwyr.

Cewch fwynhau awyrgylch hyfryd Ty'n Cornel a'I dan agored a'i olygfeydd gwych neu profiad di-drydan Dolgoch gyda'I oleuadau LED isel a'I stof llosgi-pren mawr.

 

 

Tal dros-nos:

Oedolyn
Incwm isel
Myfyrwyr
Dan 18
Gwersylla

£ 12.00 dros-nos
£ 9.00 dros-nos
£ 9.00 dros-nos
£ 9.00 dros-nos
£ 8.00 dros-nos ( y person )   Dolgoch and Ty'n Cornel

   

If you love the Elenydd Hostels as much as we do, why not become a member?

Your membership fee is a very important source of revenue for keeping the hostels open. Please support this wonderful resource by being a member and, just as importantly, staying at the hostels when you can and encouraging others to do the same.

Members can stay in, or camp at, the Elenydd Wilderness hostels and will receive newsletters with updates about the Trust's work.

Find out more about becoming a Member.. here

Become a Member!


Os ydych mor hoff o hosteli'r Elenydd a ninnau, beth am ystyried ymaelodi?

Mae eich tāl aelodaeth yn ffynhonnell bwysig iawn o gyllid er cadw'n agor Ty'n Cornel, hostel annwyl mewn llecyn rhyfeddol o'r wlad. Da chi cefnogwch adnodd penigamp wrth ymaelodi ac, yr un mor bwysiced, dod i aros mewn hostel pan mae'n bosib ac yn ogystal, annog eraill i ddod.

Gall aelodau aros yn, neu wersylla ger, Hosteli Unigeddau'r Elenydd a chant newyddlen gyda diweddariadau parthed gwaith yr Ymddiriedolaeth.

Mwy o wybodaeth am ymaelodi.. yma

Dewch!


     
       Join the Elenydd Wilderness Hostels and get up to 20% off outdoor clothing and equipment from the national retailers above! ...find out more.


 

 

 

 

 

 

  darksky site logo   EWHT logo   Rough Guides

 

Lottery ERDF logo EU Welsh Assembly
 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd